YGM MEVZUAT

Uluslararası Anlaşmalar (Seri No.7)

MADDE 5 – d) 19/1/2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında Gümrük Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanan ve Onaylanmış İhracatçı yetkisiyle düzenlenecek fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı eşliğinde ihracatı yapılacak eşyanın ilgili Yönetmelikte yer alan menşe kurallarını karşıladığını gösterir Tespit Raporu.

©2018 - ZE-KA GÜMRÜK DENETİM LTD.ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi